Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Szkolenia on-line ˝PROJEKTOWANIE GRAFICZNE˝ przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat

Ziębickie Centrum Kultury uczestniczy w programie pn. "Sieć na kulturę" realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Planowane jest zorganizowanie bezpłatnych szkoleń on-line dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z zakresu kultury w sieci, w tym z tematów związanych z obsługą narzędzi online oraz projektowania graficznego.

W bezpłatnych szkoleniach on-line uczestniczyć mogą dzieci w wieku 10-14 lat oraz młodzież w wieku 15-18 lat. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem zajęć, przedstawionym uczestnikom przez prowadzącego. Liczba uczestników jest ograniczona. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Zapisy dzieci i młodzieży na zajęcia przyjmowane są w ZCK od 9 do 16 lutego pod numerem tel.: 74 8 191 219.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Przejdź do góry