Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


REKRUTACJA KLASA I 2021/2022

ZAPISY  DZIECI  NA  ROK  SZKOLNY  2021/2022

DO KLASY  PIERWSZEJ

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 2  w  ZIĘBICACH

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach informuje,

że rozpoczęła się rekrutacja dzieci  urodzonych w roku 2014 do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach na rok szkolny 2021/2022.

 

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

-        na podstawie zgłoszenia rodziców – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

-        na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.


Zapisy trwają od 22.02.2021 r. do 05.03.2021 r.

 

 Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Zapisując dziecko do klasy pierwszej naszej szkoły należy dostarczyć:

 • akt urodzenia dziecka (do wglądu),
 • kartę zapisu dziecka do szkoły,
 • wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

UWAGA:

 • Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani
  do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
  Podstawa prawna: art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
  (t. j. Dz. U. z 2020, poz.910 z późn.zm.).
 • Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zamierzających zapisać dzieci
  do innych szkół niż Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach prosimy o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod nr 74 8191 576.
 • Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone tylko w przypadku, gdy
  po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej pozostaną wolne miejsca, a wnioski o przyjęcie do szkoły złożą rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka
  do szkoły.

 

Wzory dokumentów do pobrania dla rodziców zapisujących dzieci do klasy pierwszej

na stronie www.sp2ziebice.szkolnastrona.pl; lub w sekretariacie szkoły.

 

 

Wykaz ulic należących do obwodu SP Nr 2 w Ziębicach:

 1. Boczna                                              35. Piastów Ziębickich
 2. Bohaterów Getta                          36. Pilichowska
 3. Browarna                                         37. Piłsudskiego
 4. Cicha                                                 38. Plac Szpitalny
 5. Dębowa                                            39. Plac Wolności                             
 6. Gliwicka                                           40. Pocztowa                         
 7. Grunwaldzka                                  41. Podwale
 8. Górna                                                42. Przemysłowa
 9. Jagiellońska                                   43. Różana
 10. Jelenia                                              44. Rynek -  od nr 1 do 17 i od nr 31 do 66
 11. Kolonia Górnik                              45. Rzemieślnicza
 12. Kościelna                                         46. Rzeźnicza
 13. Kościuszki                                       47. Słoneczna
 14. Krótka                                               48. Spacerowa
 15. Ks. W. Gacka                                   49. Spółdzielcza
 16. Łokietka                                           50. Starzyńskiego
 17. Mała                                                   51. Stolarska -  od nr 1 do 10
 18. Mickiewicza                                    52. Środkowa
 19. Mokra                                                53. Wałowa - od nr 1 do 23 i od nr 46 do 87
 20. Mościckiego                                    54. Wąska
 21. Narutowicza                                   55. Widokowa
 22. Ogrodowa                                       56. Zawiszy
 23. Okrężna                                           57. 1-go Maja
 24. Oławska                                           58. Osina Mała
 25. Os. Kopernika
 26. Osińska
 27. Otmuchowska
 28. Paczkowska
 29. Paderewskiego
 30. Parkowa
 31. Plac Jana Pawła II
 32. Plac Oziębłowskiego
 33. Piastowska
 34. Piaskowa    
Przejdź do góry