Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2021/2022

ZAPISY  DZIECI  NA  ROK  SZKOLNY  2021/2022
DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
przy SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 2  w  ZIĘBICACH

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach informuje,

że rozpoczęła się rekrutacja dzieci  urodzonych w roku 2015 

do oddziału przedszkolnego


przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach na rok szkolny 2021/2022.

 

Do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przyjmuje się:

 • na podstawie zgłoszenia rodziców – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

 • na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem,
  że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.


Zapisy trwają od 22.02.2021 r. do 05.03.2021 r.

 

 Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Zapisując dziecko do oddziału przedszkolnego naszej szkoły należy dostarczyć:

 • akt urodzenia dziecka (do wglądu),
 • kartę zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego,
 • wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu szkoły.

 

UWAGA:

 • Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zamierzających zapisać dzieci
  do oddziału przedszkolnego innych szkół/przedszkoli niż Szkoła Podstawowa nr 2
  w Ziębicach prosimy o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły
  lub telefonicznie pod nr 74 8191 576.
 • Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone tylko w przypadku, gdy
  po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej pozostaną wolne miejsca, a wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego złożą rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne
  z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego.

Wzory dokumentów do pobrania dla rodziców zapisujących dzieci do oddziału przedszkolnego na stronie www.sp2ziebice.szkolnastrona.pl; lub w sekretariacie szkoły.

*Oświadczenie rodzica/rodziców o pobieraniu nauki, zatrudnieniu lub prowadzeniu  działalności gospodarczej

 

Wykaz ulic należących do obwodu SP Nr 2 w Ziębicach:

 1. Boczna                                              35. Piastów Ziębickich
 2. Bohaterów Getta                          36. Pilichowska
 3. Browarna                                         37. Piłsudskiego
 4. Cicha                                                 38. Plac Szpitalny
 5. Dębowa                                            39. Plac Wolności                             
 6. Gliwicka                                           40. Pocztowa                         
 7. Grunwaldzka                                  41. Podwale
 8. Górna                                                42. Przemysłowa
 9. Jagiellońska                                   43. Różana
 10. Jelenia                                              44. Rynek -  od nr 1 do 17 i od nr 31 do 66
 11. Kolonia Górnik                              45. Rzemieślnicza
 12. Kościelna                                         46. Rzeźnicza
 13. Kościuszki                                       47. Słoneczna
 14. Krótka                                               48. Spacerowa
 15. Ks. W. Gacka                                   49. Spółdzielcza
 16. Łokietka                                           50. Starzyńskiego
 17. Mała                                                   51. Stolarska -  od nr 1 do 10
 18. Mickiewicza                                    52. Środkowa
 19. Mokra                                                53. Wałowa - od nr 1 do 23 i od nr 46 do 87
 20. Mościckiego                                    54. Wąska
 21. Narutowicza                                   55. Widokowa
 22. Ogrodowa                                       56. Zawiszy
 23. Okrężna                                           57. 1-go Maja
 24. Oławska                                           58. Osina Mała
 25. Starczówek
 26. Pomianów Dolny
 27. Głęboka
 28. Os. Kopernika
 29. Osińska
 30. Otmuchowska
 31. Paczkowska
 32. Paderewskiego
 33. Parkowa
 34. Plac Jana Pawła II
 35. Plac Oziębłowskiego
 36. Piastowska
 37. Piaskowa   
Przejdź do góry