Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


NOWOCZESNE POMOCE DYDAKTYCZNE W NASZEJ SZKOLE

W ramach rządowego projektu ,,Aktywna Tablica” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach zorganizowano lekcje otwartą, której celem było ukazanie możliwości wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

UTRWALENIE POZNANYCH CYFR,

DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB W ZAKRESIE 10

W dniu 11 grudnia 2019 roku odbyła się lekcja otwarta  edukacji matematycznej z wykorzystaniem TIK - w ramach uczestnictwa
w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli. Zajęcia w klasie I b prowadziła Katarzyna Gębska. Tematem lekcji było utrwalanie poznanych cyfr, oraz dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie dziesięć. Wśród pierwszoklasistów nie brakowało chętnych do wykonywania ćwiczeń na tablicy interaktywnej. Na początku zajęć wiele emocji wzbudziło przeliczanie zabawek i sprawdzanie wyników przy wykorzystaniu quizu platformy www.medianauka. Uczniowie z równie dużym zaangażowaniem wykonywali interaktywne ćwiczenia polegające na dobieraniu cyfr do obrazka z określoną liczbą przedmiotów, przy wykorzystaniu platformy www.learningapps. Po tak emocjonującej rozgrzewce przyszedł czas na ćwiczenia indywidualne podczas rozkładania liczb na składniki, oraz samodzielnym dokonywaniu zapisu działań. Zadania te sprawiały uczniom wiele przyjemności, a w szczególności samodzielny zapis i sprawdzenie rozwiązań na tablicy, po którym dzieci dokonywały samooceny. Kolejnym etapem lekcji było rozwiązywanie zadań z treścią z wykorzystaniem platformy www.matzoo. Zadania stawiane do wykonania dostosowane były do możliwości dzieci, pozwalały na aktywny udział w zajęciach, wzbogacenie wiedzy i umiejętności.  Zajęcia te pokazały jak dzięki wykorzystaniu na lekcji tablicy multimedialnej maksymalnie zwiększa się zaangażowanie i aktywność uczniów.  Możliwość zastosowania tego narzędzia jest wszechstronna i praktycznie nie ma granic. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Wszystkie cele zostały zrealizowane.

Przejdź do góry