Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


INFORMACJA –KANGUR 2021

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny, na wniosek organizatorów regionalnych Konkursu,
przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień 22 kwietnia 2021 r., godz. 9.00.

Informacje o przebiegu będą podane na stronie szkoły po 15 kwietnia 2021 r.

Violetta Okaj

Przejdź do góry