Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Lista kandydatów przyjętych do klasy I

Szanowni Rodzice!

 

Poniżej zamieszczamy   listę kandydatów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach.

 

Kandydat z listy kandydatów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach zostaje przyjęty do tej szkoły,
jeżeli rodzic w terminie od 22 marca do 29 marca 2021 r.do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia kandydata,
przekazując do szkoły oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole (załącznik nr 1 do wniosku).
Jest to konieczne, aby zakończyć proces rekrutacji kandydata.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata do szkoły znajduje się w plikach do pobrania. 

Podpisane oświadczenie woli rodzice przekazują do szkoły w następujący sposób:

1) skanują oświadczenie i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły lub

2) wrzucają oświadczenie do skrzynki  znajdującej się przed wejściem głównym do szkoły.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem kandydata do danej szkoły.

 

 

 

Lista kandydatów przyjętych do klasy I

 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach

na rok szkolny 2021/2022

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1.

Barwińska Daniela

 2.

Bednarski Kamil Patryk

 3.

Bołas Daniel Józef

4.

Brożek Amelia Martyna

 5.

Buczyński Konrad Józef

6.

Ciosek Zoja

7.

Ciupik Jakub Piotr

8. 

Drozdowski Adam Oliwier

9. 

Dudziec Aleksandra Wioletta

10. 

Gołek Natan Czesław

11. 

Jabłońska Julia Antonina

12.

Kędzierska Ewelina Małgorzata

13.

Klunder Leon Szymon

14. 

Kozdrowska Kornelia Zofia

15. 

Krasińska Maja

16.

Krochowski Piotr

17. 

Krzyżanowska Amelia Iga

18.

Kumorek Nikola Natalia

19.

Kustra Filip Łukasz

20. 

Misiewicz Amelia Julia

21. 

Natkaniec Jakub Adam

22.

Ochał Nathaniel Patryk

23. 

Olchawa Nikola

24.

Panas Agata Anna

25. 

Pawlak Emila

26. 

Piątek Izabela Maria

27. 

Piras Wiktor Kacper

28.

Polaszek Pola

29.

Potyra Zofia Wiktoria

30.

Rogowska Nikola

31.

Robocińska Nikola Anna

32.

Rużyło Hanna

33. 

Rymsza Maja Apolonia

34.

Sawka Zuzanna Dorota

 35.

Sekuła Milan Jan

36. 

Sienkowski Gracjan Patryk

37. 

Stanisz Marcel

38.

Starościak Wojciech Jan

39. 

Szmaja Amelia

40.

Szymańska Oliwia Danuta

41. 

Świdziński Szymon

42.

Talik Adam

43.

Waksmundzka Julia

44.

Wydra Pola Maria

45. 

Zaklukiewicz Adam Jan

46. 

Zając Marcel Andrzej

47. 

Zapała Zuzanna Anita

48. 

Zych Adam Paweł

 

Przejdź do góry