Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

REKRUTACJA KLASA I 2021/2022

ZAPISY  DZIECI  NA  ROK  SZKOLNY  2021/2022

DO KLASY  PIERWSZEJ

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 2  w  ZIĘBICACH

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach informuje,

że rozpoczęła się rekrutacja dzieci  urodzonych w roku 2014 do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach na rok szkolny 2021/2022.

 

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

-        na podstawie zgłoszenia rodziców – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

-        na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.


Zapisy trwają od 22.02.2021 r. do 05.03.2021 r.

 

 Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Zapisując dziecko do klasy pierwszej naszej szkoły należy dostarczyć:

 • akt urodzenia dziecka (do wglądu),
 • kartę zapisu dziecka do szkoły,
 • wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

UWAGA:

 • Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani
  do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
  Podstawa prawna: art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
  (t. j. Dz. U. z 2020, poz.910 z późn.zm.).
 • Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zamierzających zapisać dzieci
  do innych szkół niż Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach prosimy o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod nr 74 8191 576.
 • Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone tylko w przypadku, gdy
  po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej pozostaną wolne miejsca, a wnioski o przyjęcie do szkoły złożą rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka
  do szkoły.

 

Wzory dokumentów do pobrania dla rodziców zapisujących dzieci do klasy pierwszej

na stronie www.sp2ziebice.szkolnastrona.pl; lub w sekretariacie szkoły.

 

 

Czytaj więcej o:

REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2021/2022

ZAPISY  DZIECI  NA  ROK  SZKOLNY  2021/2022
DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
przy SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 2  w  ZIĘBICACH

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach informuje,

że rozpoczęła się rekrutacja dzieci  urodzonych w roku 2015 

do oddziału przedszkolnego


przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach na rok szkolny 2021/2022.

 

Do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przyjmuje się:

 • na podstawie zgłoszenia rodziców – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

 • na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem,
  że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.


Zapisy trwają od 22.02.2021 r. do 05.03.2021 r.

 

 Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Zapisując dziecko do oddziału przedszkolnego naszej szkoły należy dostarczyć:

 • akt urodzenia dziecka (do wglądu),
 • kartę zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego,
 • wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu szkoły.

 

UWAGA:

 • Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zamierzających zapisać dzieci
  do oddziału przedszkolnego innych szkół/przedszkoli niż Szkoła Podstawowa nr 2
  w Ziębicach prosimy o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły
  lub telefonicznie pod nr 74 8191 576.
 • Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone tylko w przypadku, gdy
  po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej pozostaną wolne miejsca, a wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego złożą rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne
  z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego.

Wzory dokumentów do pobrania dla rodziców zapisujących dzieci do oddziału przedszkolnego na stronie www.sp2ziebice.szkolnastrona.pl; lub w sekretariacie szkoły.

*Oświadczenie rodzica/rodziców o pobieraniu nauki, zatrudnieniu lub prowadzeniu  działalności gospodarczej

Czytaj więcej o: