Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


OGÓLNOPOLSKIE ZLOTY SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH

Ogólnopolskie Zloty Szkół Sienkiewiczowskich

    Ogólnopolskie Zloty Szkół Sienkiewiczowskich to spotkania przedstawicieli szkół noszących imię polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza. Odbywają się one od 1993 roku. Zainicjował je Pan Antoni Cybulski – dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Celem tych spotkań jest między innymi nawiązanie bliższych kontaktów    i współpracy między szkołami noszącymi imię autora Trylogii, poznanie miejsc związanych z życiem i twórczością Patrona szkół, prezentacja dorobku sienkiewiczowskiego. Pierwsze ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli szkół sienkiewiczowskich odbyło się w Woli Okrzejskiej – w miejscu, gdzie pisarz urodził się i spędził dzieciństwo, Szkoła Podstawowa  nr 2 w Ziębicach w 1998 roku  z okazji 50 -lecia istnienia placówki przyjęła za patrona Henryka Sienkiewicza, a od 2001 roku uczestniczy w Zlotach Szkół SienkiewiczowskichI ZLOT – 28-30 V 1993 r. WOLA OKRZEJSKA

Uczestniczyły w nim delegacje 32 szkół z 16 województw. Gośćmi honorowymi byli między innymi – Maria Korniłowicz – wnuczka pisarza oraz Tomasz Mędrzak – filmowy Staś z pierwszej adaptacji filmowej     „W pustyni i w puszczy”. Zlotowicze odbyli wycieczkę śladami Sienkiewicza do Okrzei, Burca, Wojcieszkowa i Woli Gułowskiej. Podczas spotkania opiekunów podjęto decyzję o organizowaniu corocznych spotkań w różnych szkołach sienkiewiczowskich. Organizatorem Zlotu było Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i Szkoła Podstawowa       w Woli Okrzejskiej.


II ZLOT – 5-7 V 1994 r. ŁAŃCUT

Wzięło w nim udział 70 szkół. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Zamku   i Powozowni w Łańcucie, uczestniczyli w spotkaniu z wnukami pisarza – Marią i Juliuszem, wysłuchali barwnych opowiadań Tomasza Mędrzaka     (filmowego Stasia Tarkowskiego) o ekranizacji powieści „W pustyni i w puszczy”. Organizatorem Zlotu było I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza.


III ZLOT – 25-27 V 1995r. WĄSOSZE

Zlotowicze spotkali się z wnuczką pisarza – Marią Sienkiewicz, aktorami grającymi w adaptacjach filmowych utworów H. Sienkiewicza oraz z pisarką – Barbarą Wachowicz. Delegacje szkół sienkiewiczowskich zaprezentowały swój dorobek artystyczny. Spotkaniu towarzyszyły turnieje rycerskie, w których wystąpili rycerze z Gołubia- Dobrzynia.


IV ZLOT – 31 V- 2 VI 1996r. WOLA OKRZEJSKA

Zlot ten przypadł w 150 rocznicę urodzin pisarza oraz 80 rocznicę Jego śmierci, dlatego podjęto decyzję zorganizowania spotkania w stronach rodzinnych autora Trylogii. Uczestnicy zlotu mogli poznać je bliżej dzięki zorganizowanej wycieczce „Szlakiem Henryka Sienkiewicza po Ziemi Łukowskiej”. Ponownie odbyło się spotkanie z rodziną pisarza i odtwórcą roli Stasia Tarkowskiego – Tomaszem Mędrzakiem. Organizatorem Zlotu było Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i Szkoła Podstawowa w Siedlcach.


V ZLOT – 5-7 V 1997r. ŁOWICZ

Uczestniczyło w nim 68 delegacji ze szkół podstawowych i średnich. Na program V zlotu złożyły się między innymi: zwiedzanie Łowicza, Żelazowej Woli, Nieborowa, prelekcje i wystawa Barbary Wachowicz –   Ku pokrzepieniu serc. Wśród gości honorowych były wnuczki pisarza – Maria i Jadwiga Sienkiewicz oraz aktorzy – Mieczysław Kalenik i Marek Perepeczko, a także kierownik Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku – Lidia Putowska.


VI ZLOT – 28-30 V 1998r. KOŚCIELEC k. Legnicy

Na spotkanie to przybyły delegacje z 83 szkół. Atrakcjami VI zlotu były: płukanie w misach prawdziwego złota w Złotoryi, występy aktorów Teatru Dramatycznego z Legnicy i zwiedzanie zabytków Legnicy. Zlotowicze udali się również do niedalekich Warmątowic, gdzie odbyła się uroczystość związana z nadaniem miejscowości Warmątowice przymiotnika Sienkiewiczowskie. W przeszłości miejscowość ta należała   do Alfreda von Olszewskiego, Niemca, który pod wpływem dzieł  H. Sienkiewicza stał się Polakiem. W swoim testamencie, pod groźbą wydziedziczenia, zobowiązał swoje dzieci, by złożyły egzamin z języka polskiego i historii. W razie niespełnienia warunków cały majątek miał otrzymać H. Sienkiewicz lub jego spadkobiercy . Pisarz daru tego nie przyjął, pozostała jednak pamięć o tamtych wydarzeniach.


 

VII ZLOT – 10-12 V 1999r. KRAKÓW

W spotkaniu wzięły udział delegacje 87 szkół. Zlotowicze zwiedzili zabytki Krakowa- miasta, w którym H. Sienkiewicz często bywał. Tu brał ślub z Marią Wołodkowiczówną (druga żona pisarza), tu mieszkała siostra pierwszej żony – Jadwiga Janczewska, z którą łączyła go żywa  i serdeczna przyjaźń. Uczestnicy spotkania obejrzeli wieczorny spektakl    w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, podziwiali wystawę zdjęć  z filmu „Ogniem i mieczem”, odwiedzili zamek w Niepołomicach.


VIII ZLOT –4-6 V 2000r. WARSZAWA

Zlot ten stanowił oprawę dla uświetnienia niezwykłego wydarzenia -

odsłonięcia pomnika H. Sienkiewicza w Łazienkach Królewskich.  Czas i miejsce spotkania Braci Sienkiewiczowskiej został zatem wybrany nieprzypadkowo – 5 maja 2000r. w 154 rocznicę urodzin Pisarza odsłonięto Jego pomnik, a w Bazylice Archikatedralnej odbyła się Msza Św. celebrowana przez ks. Kardynała Józefa Glempa – Prymasa Polski. Uczestnicy zlotu złożyli kwiaty w podziemiach katedry  na sarkofagu Patrona swoich szkół. Po uroczystościach delegacje szkolne spotkały się z pisarką – Barbarą Wachowicz, która wręczyła nagrody laureatom konkursu literackiego. Zlotowicze zwiedzili również gmach Sejmu RP, metro, Muzeum Techniki, Salę Kongresową. Do Warszawy przyjechały delegacje ponad 80 szkół z całego kraju.


IX ZLOT –  4-6 V 2001r. SZCZECIN

Inscenizacja pt. „Chrzest morski” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Szczecinie, spotkanie z Karoliną Sawką – filmową odtwórczynią Nel w adaptacji W pustyni i w puszczy w reżyserii  G. Hooda, zwiedzanie zabytków Szczecina, wyjazd nad morze  do Międzyzdrojów, spacer po Wolińskim Parku Narodowym i żołnierska grochówka przy molo – to główne atrakcje IX Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich. Do Szczecina przybyły delegacje ponad 70 szkół. Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach na IX Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich reprezentowały uczennice Sandra Wawrzyniak i Agata Rutowicz oraz opiekun Janina Lacel.

Jest to pierwszy Zlot, w którym uczestniczyła delegacja naszej szkoły.


X ZLOT – 3-6 V 2002r. POZNAŃ

Na program X jubileuszowego zlotu złożyły się między innymi: spotkanie w Muzeum Literackim H. Sienkiewicza z wnukiem Pisarza – Juliuszem i prawnukiem – Bartłomiejem Sienkiewiczem, koncert w sali kina Wilda   z udziałem gwiazd polskiego kina – Mieczysława Kalenika (filmowy Zbyszko z Bogdańca z Krzyżaków), Rafała Kubackiego (Ursus z Quo vadis), Macieja Kozłowskiego (Krzywonos z Ogniem i mieczem), zwiedzanie Ostrowa Lednickiego – siedziby pierwszych Piastów, gry terenowe  i sportowe oraz ognisko „pod rybą” na Polach Lednickich. Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach na X Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich reprezentowały uczennica Iwona Sobolewska oraz opiekun Janina Lacel.


 

 

XI ZLOT – 30V-1VI  2003r. MYSZKÓW

Atrakcjami tego zlotu były pokazy Rycerstwa Ziemi Ogrodzienieckiej, występ aktora Marka Perepeczko, który opowiadał o ciekawych fragmentach z produkcji filmowej Pan Wołodyjowski, wycieczka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (zwiedzanie między innymi zamków w Mirowie i Bobolicach, źródeł Warty, Jaskini Głębokiej, Pustyni Błędowskiej), gawędy przy ognisku. Zlotowicze uczestniczyli również   we Mszy św. na Jasnej Górze w Częstochowie. Szkołę Podstawową nr 2   w Ziębicach na XI Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich reprezentowały uczennica Agnieszka Karwa oraz opiekun Renata Krzyżaniak.


XII ZLOT – 18-20 V  2004r. SZYDŁOWIEC

Gośćmi honorowymi tego zlotu byli wnuk pisarza – Juliusz Sienkiewicz oraz Jasiek Mela – niepełnosprawny nastolatek, zdobywca obu biegunów. Uczestnicy spotkania zwiedzili Szydłowiec i okolice (Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Huta w Chlewiskach), obejrzeli występ grupy kabaretowej, bawili się na dyskotece, wspólnie grillowali. Imprezami

towarzyszącymi zlotowi były: bicie rekordu Guinnesa w czytaniu Trylogii, przejażdżki konne, turnieje rycerskie, rozgrywki sportowe.

 


XIII ZLOT – 2-5 VI 2005r. ZIĘBICE

W zlocie uczestniczyło 65 delegacji szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy zwiedzili: kościół i dawny klasztor cystersów z 1227 roku w Henrykowie, Kopalnię Złota w Złotym Stoku, Twierdzę Kłodzką – olbrzymią fortyfikację kryjącą w sobie chodniki minerskie oraz skosztowali wód mineralnych w Polanicy Zdrój. Zlotowi towarzyszyły również imprezy kulturalne, spotkania integracyjne. Honorowymi gośćmi byli: wnuk Henryka Sienkiewicza – Juliusz Sienkiewicz, kierownik Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku – Lidia Putowska, Antoni Cybulski – dyrektor Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Główną atrakcją  był występ Michała Bajora – odtwórcy roli Nerona w adaptacji filmowej Quo vadis  oraz spotkanie z  Rafałem Kubackim – filmowym Ursusem.


XIV ZLOT – 26-28 V 2006r. - ZAMOŚĆ

Najważniejszym wydarzeniem XIV zlotu było wręczenie "Orderu Uśmiechu" p. Antoniemu Cybulskiemu - dyrektorowi Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i inicjatorowi spotkań sienkiewiczowskich. Honorowymi gośćmi zlotu byli Maria Sienkiewicz oraz Juliusz Sienkiewicz. Zlotowicze zwiedzili starówkę zamojską i Roztocze, wysłuchali koncertu Polskiej Orkiestry Włościańskiej im. Karola Namysłowskiego, obejrzeli wystawę prac malarskich "Henryk Sienkiewicz w ilustracji", bawili się     na dyskotece oraz wzięli udział w imprezie plenerowej "Szturm Twierdzy Zamość". Organizatorem zlotu była Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu. Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach na XIV  Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich reprezentowały  uczennica Monika Piątkowska  oraz opiekunowie Janina Lacel i Dorota Hirkowska.


XV ZLOT – 15-17 VI 2007r. KOŁOBRZEG

Organizatorem zlotu był Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu oraz Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Pochód ulicami Kołobrzegu, odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku szkoły, uroczyste otwarcie wystawy fotografii Zenona Żyburtowicza „Ogniem i mieczem   na wesoło” oraz spotkanie w Porcie Jachtowym z wnukiem Henryka Sienkiewicza–Juliuszem Sienkiewiczem to główne atrakcje jubileuszowego zlotu. Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach na XV Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich reprezentowali uczniowie Kacper Wawrzyniak i Adrian Klim  oraz opiekun Renata Krzyżaniak.


XVI ZLOT – 30 V-1VI 2008r. OLECKO

Organizatorem zlotu była Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku. To pierwsze spotkanie braci sienkiewiczowskiej na Mazurach. Wśród 300 uczestników  i gości obecni byli między innymi Antoni Cybulski - pomysłodawca zlotów i dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Juliusz Sienkiewicz - wnuk naszego patrona. Zlot obfitował w różnego rodzaju atrakcje m. in.: spacer nad jeziorem Wigry - najgłębszym w Polsce, zwiedzanie klasztoru Kamedułów w Wigrach niedaleko Suwałk, wycieczkę na 40 metrowej wysokości wedukty (mosty budowane na wzór rzymskich akweduktów), przyjazd kolejką wąskotorową z grillem, ogniskiem   i średniowiecznymi zabawami rycerskimi oraz dyskotekę prowadzoną przez znanego krytyka muzycznego, jurora z programu "Idol" Roberta Leszczyńskiego. SP nr 2 w Ziębicach nie brała udziału w zlocie. Obchodziliśmy  Jubileusz 60 –lecia powstania szkoły.


XVII ZLOT – 22-24 V 2009r. NOWY SĄCZ-SZCZAWNICA

Uroczyste otwarcie zlotu odbyło się na nowosądeckim Rynku. Honorowymi gośćmi byli: prawnuczka pisarza Anna Pawlikowska, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Antoni Cybulski inicjator i duchowy opiekun Ogólnopolskich Zlotów Szkół Sienkiewiczowskich. Spotkanie na Rynku zakończył występ zespołu regionalnego ,,Sądeczoki". Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna pt. ,,Benefis Litwosa". Przedstawienie zawierało fragmenty życiorysu Henryka Sienkiewicza oraz scenki z jego najbardziej znanych utworów literackich tj. ,,Latarnik", ,,Janko Muzykant", ,,Krzyżacy", ,,Quo Vadis”. Zlotowiczów rozgrzał występ Majki Jeżowskiej, która wyśpiewała swoje najbardziej znane utwory dla dzieci. Dyskoteka zakończyła pierwszy dzień zlotu. Następnego dnia zlotowicze przybyli do Szczawnicy pod pomnik Henryka Sienkiewicza, gdzie wysłuchano przemówienia prawnuczki Henryka Sienkiewicza - Anny Pawlikowskiej, złożono kwiaty pod pomnikiem  i odśpiewano hymn braci sienkiewiczowskiej. Następnie zlotowicze udali się na wycieczki, uczestniczyli w pikniku, podczas którego wysłuchali występu zespołu regionalnego ,,Juhasy" oraz gościa specjalnego – Andrzeja Grabowskiego. Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach na XVII Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich reprezentowały  uczennica Natalia Jajor oraz opiekun Renata Krzyżaniak.


XVIII ZLOT –  28-30 v 2010r. SZYDŁOWIEC

Zlot Szkół Sienkiewiczowskich sprowadził do Szydłowca wielu znamienitych gości: przedstawicieli szkół imienia Henryka Sienkiewicza, Juliusza Sienkiewicza - wnuka Henryka, Mieczysława Kalenika - aktora odtwarzającego rolę Zbyszka z Bogdańca w ekranizacji „Krzyżaków”, Antoniego Cybulskiego - dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. SP nr 2 w Ziębicach nie brała udziału w zlocie.


XIX ZLOT – 27-29 V  2011r. PRZEMYŚL

Uroczystą liturgią pod przewodnictwem bp. Adama Szala w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, rozpoczął się XIX Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich. Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu gościła 220 uczestników z 51 szkół sienkiewiczowskich. Barwny korowód pod kierunkiem Orkiestry Dętej w Żurawicy, przeszedł ulicami miasta. W gościnnych progach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – które było współorganizatorem Zlotu – odbyło się uroczyste powitanie oraz otwarcie Zlotu przez jego twórcę i „duszę” szkół sienkiewiczowskich, dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Antoniego Cybulskiego. O swoim słynnym dziadku opowiadał jego wnuk, Juliusz Sienkiewicz. Piękne przesłanie o rozwijaniu talentów bez względu na to, czy ma się w swojej rodzinie noblistę czy nie, wygłosiła prawnuczka Anna Pawlikowska. Na zlocie obecna była również druga prawnuczka pisarza – Anna Dziewanowska z Oblęgorka. Po części oficjalnej nastąpiło tradycyjne spotkanie z Gwiazdą, którą był  redaktor Przemysław Babiarz. Znany przemyślanin przepiękną polszczyzną opowiadał o swoich związkach z literaturą sienkiewiczowską, przeczytał  w sposób aktorski fragment „Ogniem i mieczem” oraz dał popis swoich umiejętności komentatora sportowego, szukając ulubionego fragmentu powieści. Ukoronowaniem wieczoru był występ grupy tanecznej A-Z oraz dyskoteka dla młodzieży. Następnego dnia zlotowicze zwiedzali pod przewodnictwem pilotów i przewodników Lwów, Bieszczady, Przemyśl, Bolestraszyce i Krasiczyn. Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach  na XIX Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich reprezentowały  uczennice Klaudia Cirka  i Martyna Filipek oraz opiekun Edyta Sendor.


XX ZLOT – 25-27 V 2012r. STAROGARD GDAŃSKI

Dla uczestników zlotu ważne było spotkanie w kinie Sokół, na którym    nie zabrakło wnuka wielkiego powieściopisarza – Juliusza Sienkiewicza. Był on witany gromkimi brawami. Bardzo wzruszająco wypowiadał się Antoni Cybulski, pomysłodawca zlotów, który wręczył pamiątkowe statuetki współorganizatorom oraz podziękował za wszystkie lata wspierania tej inicjatywy. Uczniowie ze  Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza przygotowali występ pod tytułem "Kocham Cię Polsko", który opowiadał o dziejach słynnego pisarza. Zlotowicze mieli okazję porozmawiać z Mieczysławem Kalenikiem, odtwórcą głównej roli Zbyszka w "Krzyżakach" oraz poznać Szpęgowsk, czyli okolice, gdzie były nagrywane niektóre sceny z filmu Krzyżacy. Na koniec uczestnicy odwiedzili Muzeum Ziemi Kociewskiej. Szkołę Podstawową nr 2  w Ziębicach na XX Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich reprezentowały  uczennice Nicola Ochał i Natalia Magiera oraz opiekun Renata Krzyżaniak.


XXI ZLOT – 24-26 V 2013r. GNIEZNO

XXI Zlot Szkół Sienkiewiczowskich w Gnieźnie rozpoczął się uroczystym korowodem przez miasto prowadzonym przez postacie z książek Henryka Sienkiewicza. Przy gnieźnieńskiej katedrze uczestników powitał wiceprezydent miasta. Uroczyste otwarcie odbyło się z auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, gdzie nagrody za konkursy zlotowe wręczali uczestnikom m.in. honorowi goście: wnuk pisarza Juliusz Sienkiewicz, kustosz Literackiego Muzeum Henryka Sienkiewicza  w Poznaniu Aniela Surzyńska - Błaszak, wicestarosta łukowski oraz przedstawiciele sponsorów. Uczestnicy zwiedzili gnieźnieńską katedrę, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Rezerwat Archeologiczny  w Biskupinie, uczestniczyli w pikniku na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W zlocie brali udział przedstawiciele z 26 szkól podstawowych, 9 gimnazjalnych i 6 ponadgimnazjalnych. Nauczyciele uczestniczący w zlocie przyłączyli się do apelu kustosza Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, inicjatora zlotów sienkiewiczowskich Antoniego Cybulskiego i wystosowali wniosek do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz, aby rok 2016 ogłosić Rokiem  Sienkiewiczowskim. Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach na XXI Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich reprezentowały uczennice Aleksandra Jajor  i Wiktoria Łepska oraz opiekun Renata Krzyżaniak.

 

XXII ZLOT  23-25 V 2014r. BYDGOSZCZ

W zlocie  uczestniczyły delegacje 40 szkół. Jego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 37. Z uczniami spotkał się Juliusz Sienkiewicz, wnuk pisarza. Zjazd rozpoczął uroczysty przemarsz przez miasto. Zlotowicze wzięli także udział w mszy świętej, złożyli kwiaty pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza, obejrzeli galę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, uczestniczyli także w wycieczkach krajoznawczych, dyskotece, ognisku, koncercie zespołu ROAN.
- Myślę, że mój dziadek bardzo by się cieszył, że właśnie w ten sposób kultywuje się pamięć o nim. Zawsze kochał dzieci i lubił dla nich pisać - stwierdził gość honorowy zlotu, wnuk pisarza - Juliusz Sienkiewicz.   Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach na XXII Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich reprezentowały uczennice Ewa Bafia i Julia Brzuszek oraz opiekun Renata Krzyżaniak.


XX III ZLOT 22- 24 V 2015 PRZASNYSZ

Z 38 miejscowości całego kraju przybyły do Przasnysza delegacje  szkół, których patronem jest  Henryk Sienkiewicz.  Szkoła Podstawowa nr 2, która wcześniej kilkanaście razy brała udział w zlotach  Sienkiewiczowskiej Braci,  tym razem wystąpiła w roli gospodarza. Głównym celem zlotu jest umacnianie więzi między naszymi szkołami

oraz wymiana doświadczeń w popularyzacji sylwetki wielkiego Polaka.

Ogólnopolskie zlot szkół imienia Henryka Sienkiewicza odbywają się nieprzerwanie od 1993 roku. Jak zgodnie przyznają ich stali bywalcy nie byłoby to możliwe bez wielkiej pasji i zaangażowania Antoniego Cybulskiego. To właśnie on, wieloletni dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, zainicjował a później z ogromnym poświęceniem organizował kolejne zloty. …Wtedy słyszałem często,    że zloty potrwają najwyżej kilka lat. – mówi Antoni Cybulski. -  Wbrew temu odbywają się one dalej, a wśród uczestników mamy nawet pary małżeńskie, które poznały się podczas zlotów. Na każdym zlocie panowała rodzinna atmosfera i serdeczny klimat.

Twórcy zlotów Sienkiewiczowskiej Braci towarzyszyła żona Anna, autorka książek o autorze „Quo vadis” oraz syn Maciej, który po przejściu ojca    na emeryturę został dyrektorem muzeum w Woli Okrzejskiej. Oni oraz potomkowie noblisty: wnuk Juliusz Sienkiewicz i prawnuczka Anna Dziewanowska byli gośćmi honorowymi zlotu w Przasnyszu.

- Pomysłodawcy zlotów dałbym nagrodę Nobla za inicjatywę i realizację – mówi Juliusz Sienkiewicz. – A Przasnysz, który pojawia się w „Krzyżakach„ i „Potopie”, jest znakomitym gospodarzem zlotu – dodaje.  

Jego słowa potwierdza bardzo bogaty i różnorodny program zlotu. Na gości czekało wiele atrakcji. Pierwszego dnia zwiedzili oni miasto z jego zabytkami i znanym w całym kraju zakładem Kross  produkującym rowery. Podczas uroczystej gali przedstawicielom wszystkich szkół,  oraz gościom honorowym wręczono pamiątkowe statuetki Henryk 2015, które zaprojektował i wykonał przasnyski artysta plastyk Krzysztof Miecznikowski. Nagrodzeni zostali także laureaci konkursów plastycznego-  I miejsce nasza uczennica Julia Popko i literackiego. Uczniowie przasnyskiej „Dwójki” zaprezentowali przedstawienie, podczas  którego   na scenie pojawił się Henryk Sienkiewicz oraz dobrze wszystkim znane z jego książek postacie: Staś i Nel, Jagienka, Michał Wołodyjowski. Miało też miejsce niezwykłe spotkanie po latach, którego bohaterami byli  Tomasz Mędrzak i Monika Rosca czyli Staś i Nel z pierwszej ekranizacji powieści „ W pustyni i w puszczy” w reżyserii Władysława Ślesickiego. Podzielili się wspomnieniami z planu filmowego oraz refleksjami z lektury utworów noblisty. Tomasz Mędrzak zwrócił uwagę na zawarte   w książkach Sienkiewicza przesłanie odnoszące się do miłości Boga, ojczyzny i ludzi.

Drugiego dnia Zlotu jego uczestnicy udali się do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. W budynku oranżerii spotkali się z prof. Jerzym Bralczykiem, językoznawcą, specjalistą w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, członkiem Rady Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Komitetu Językoznawstwa PAN, dobrze znanym z telewizyjnych i radiowych programów popularyzujących  poprawność językową. Spotkanie miało charakter rozmowy, podczas której prof. Bralczyk w barwny i pełen swady sposób odpowiadał na pytania . Następnie  uczestnicy Zlotu udali się na zwiedzanie  zespołu pałacowo – parkowego Muzeum Romantyzmu.

Po powrocie do Przasnysza zlotowicze wzięli udział w Trzecim Jarmarku Staropolskim.  W średniowiecznych strojach lub przebrani za bohaterów książek swego patrona barwnym korowodem przeszli ze szkoły do rynku, gdzie czekały na nich liczne atrakcje w postaci konkursów, prezentacji grup rekonstrukcji historycznej, kramy rzemieślników i stragany kupców.

Wieczorem do wspólnego śpiewu i tańca porwał zgromadzoną w rynku przed ratuszem publiczność wrocławski zespół „40 Synów i 30 Wnuków Jeżdżących na 70 Oślętach”. Teksty ich piosenek jak też oryginalna nazwa inspirowane są słowami Pisma Świętego.

Po koncercie zlotowiczów zaprosiło w swoje progi Muzeum Historyczne. Podczas Nocy Muzeów można było m.in. zobaczyć jak działały komputery z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, przedstawienie kukiełkowe o legendarnym Przaśniku oraz wystawę znaczków z czasów II wojny światowej.

Podczas zlotu nie zabrakło też atrakcji przeznaczonych dla jego najmłodszych uczestników. Były m.in. koncert przasnyskiego zespołu rockowego „W innym stanie”, dyskoteka oraz wycieczka do parku linowego GIBON i zwiedzanie lotniska. Wszyscy zlotowicze podziwiali wystawę wykonanych w technice batiku portretów aktorów, którzy wystąpili w ekranizacjach powieści Henryka Sienkiewicza. Powstały one w Pracowni Batiku „Mamut” Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu, która zaprezentowała też swoją znana już w wielu miastach wystawę „Muzycy w batiku” oraz wykonała w przasnyskiej „Dwójce” specjalny, zlotowy mural. Można też było oglądać wystawę o Żołnierzach Wyklętych opracowaną przez lubelską Fundację Niepodległości.

Trzeciego dnia  delegacje uczestniczących w zlocie szkół ze sztandarami uczestniczyły we Mszy św., którą intencji ich uczniów i nauczycieli odprawił w kościele farnym ks. Andrzej Maciejewski, proboszcz parafii   św. Wojciecha.

– To dobrze, że jesteście dziś, na zakończenie zlotu, w kościele chrztu patrona polskiej młodzieży i Przasnysza, św. Stanisława Kostki – powiedział witając zebranych ks. Andrzej.  – Czytajcie Sienkiewicza, szkoda tylko, że dziś zastępuje się go Harrym Potterem – zachęcał w homilii. Przypomniał też z jakim podziwem mówił o Trylogii bł. papież Jan XXIII, który czytał ją jako alumn. Romantyzm tych ksiąg zachwycał go, z ich kart bowiem wyłaniała się miłość piękna i czysta, bez chorobliwej erotyki. Podziwiał bohaterów Trylogii, szczególnie rycerza bez skazy — Michała Wołodyjowskiego. Jego szczególną uwagę przykuły stronice o „umiłowanej Częstochowie”. Wszystko, co poznał jako polskie, sprawiło, że nasz kraj przyciągał go jak magnes i pragnął go poznać. Nawiązując do stanowiących motto zlotu słów noblisty: Ucz się z przeszłości, działaj w teraźniejszości, pamiętaj o przyszłości, kaznodzieja zwrócił uwagę na ich współbrzmienie z zapisanym przez autora „Krzyżaków” w księdze pamiątkowej Muzeum Diecezjalnego w Płocku zdaniem: Kościół jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości.

Po Mszy św. uczestniczy zlotu odwiedzili sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie. W roli przewodnika wystąpiła pasjonatka  s. Małgorzata Żabińska, która  opowiedziała o patronie polskiej młodzieży, jego życiu oraz miejscu urodzenia.

Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach na XXIII Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich reprezentowały  uczennice Hanna Czubala i Wiktoria Działek oraz opiekun Renata Krzyżaniak.

XXIV ZLOT ODBYŁ SIĘ W BARDZO SZCZEGÓLNYM MIEJSCU DLA  HENRYKA SIENKIEWICZA I JEGO RODZINY ORAZ POLAKÓW JAKIM JEST OBLĘGOREK  ( woj. Świętokrzyskie)

Zlot miał miejsce w dniach 20-22 V 2016 r. Zaszczytna organizacja Zlotu przypadła Zespołowi Placówek Oświatowych w Oblęgorku w Roku 2016 ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Sienkiewiczowskim. Wśród gości honorowych zlotu byli żyjący potomkowie pisarza, którzy objęli patronat nad  XXIV Zlotem Szkół Sienkiewiczowskich oraz aktorzy odtwórcy ról  z Trylogii:  Daniel Olbrychski (Azja, Kmicic,  Tuhaj-bej) i Jan Nowicki (Ketling). Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach na XXIV Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich reprezentowały uczennice Alina Okaj i Amelia Misa oraz opiekun Renata Krzyżaniak.

opracowanie: Renata Krzyżaniak