Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Patron szkoły

      

 

Henryk Sienkiewicz-Patron naszej szkoły.

Prawie każdy Polak zna książki Henryka Sienkiewicza, między innymi z lektur szkolnych. Książki takie jak „Potop”, czy „Ogniem i mieczem” są znane wszystkim.

Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916), a właściwie Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz herbu Oszyk urodził się w małej wiosce w woj. lubelskim, w Woli Okrzejskiej. Znany polski nowelista, publicysta, pisarz pochodzenia tatarskiego, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, kawaler francuskiej Legii Honorowej i członek zagranicznym Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności.

Zubożała rodzina szlachecka nie zostawiła mu majątku. Zarabiał na swoje życie najpierw jako prywatny nauczyciel, potem reporter i autor felietonów prasowych, które publikował pod pseudonimem „Litwos”. Przełom jego młodości i wieku dojrzałego przypadał na czas podróży do Ameryki, której echem są „Listy z podróży do Ameryki” oraz słynne nowele: „Latarnik” i „Sachem”. Mimo troski o przyszłe losy ojczyzny, Sienkiewicz  skłonił się ku czasom przeszłym. Dzięki tej pasji narodziła się powieść „Ogniem i mieczem”, która została powitana przez publiczność z entuzjazmem, a krytyka z rezerwą. Wkrótce ukazały się kolejne części trylogii - „Potop” i  „Pan Wołodyjowski”. Sienkiewicz bardzo dużo podróżował, kierowany głównie ciekawością świata i ludzi różnych obyczajów i wyznań, a w latach 1884-1885 - także chęcią ratowania zdrowia chorej na gruźlicę żony. Odwiedził Grecję, Turcję, Włochy, Hiszpanię. Podjął też myśliwską wyprawę do Afryki, dzięki której powstała powieść „W pustyni i puszczy”. Jego historyczne zainteresowania rozwijały się coraz bardziej. Ich rezultatem stała się powieść z czasów rzymskich - „Quo Vadis” – światowy bestseller. Na przełomie XIX i XX wieku Sienkiewicz raz jeszcze zabłysnął jako mistrz wielkiej fabuły – powieścią „Krzyżacy”. W 1905 roku Sienkiewicz otrzymał literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości epickiej. Po wybuchu wojny Henryk Sienkiewicz wyjechał do Szwajcarii, gdzie zmarł w 15 listopada 1916 roku w Vevey, gdzie go pochowano. W 1924 sprowadzono prochy pisarza do wolnej już Polski.

Twórczość Henryka Sienkiewicza

 

1872 - Humoreski z teki Worszyłły, nowela

1872 - Na marne, powieść

1875 - Stary sługa, nowela

1876 - Hania, nowela

1877 - Selim Mirza, nowela

1877 - Szkice węglem, nowela

1878 - Janko Muzykant, nowela

1880 - Z pamiętnika poznańskiego nauczy ciela, nowela

1880 - Niewola tatarska, nowela

1880 - Za chlebem, nowela

1880 - Orso, nowela

1881 - Latarnik, nowela

1882 - Bartek Zwycięzca, nowela

1882 - Jamioł, nowela

Trylogia:

1884 - Ogniem i mieczem, powieść

1886 - Potop, powieść

1888 - Pan Wołodyjowski, powieść

1889 - Sachem, nowela

1889 - Wspomnienie z Maripozy, nowela

1891 - Bez dogmatu, powieść

1894 - Rodzina Połanieckich, powieść

1896 - Quo Vadis, powieść

1900 - Krzyżacy, powieść

1906 - Na polu chwały, powieść

1910 - Wiry, powieść

1912 - W pustyni i w puszczy, powieść

 

Trylogia - największe dzieło Sienkiewicza

 

Trylogia to najbardziej znane dzieło Henryka Sienkiewicza, publikowane w latach

1884 - 1888. W jej skład wchodzą trzy książki:

„Ogniem i Mieczem” (1884),

„Potop” (1886),

„Pan Wołodyjowski”(1888).

Zamiarem Sienkiewicza było napisanie powieści „ku pokrzepieniu serc”, która przypominałaby Polakom o czasach, w których wiara w ojczyznę i patriotyzm uratowały zagrożoną utratą niepodległości Polskę. Autor przedstawia w swojej trylogii najważniejsze wydarzenia z dziejów Rzeczypospolitej od 1648 od 1673.