Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach

 

   W 1863r. funkcjonowała szkoła ludowa łącząca ówczesnych mieszkańców Ziębic narodowości niemieckiej, żydowskiej i polskiej.

   Jako polska szkoła zaczęła funkcjonować w 1948 roku, a pierwszym jej kierownikiem był Stefan Wiosna. Do 2005 roku siedziba szkoły mieściła się przy ul. Gliwickiej 6,

dyrektorem była Janina Lacel.

  W jubileuszowym roku  2003 uczyło się w szkole 307 uczniów,

w 15 oddziałach ze stanem kadry pedagogicznej-29.

   Obecnie szkoła mieści się przy Pl. Wolności 1, posiada 15 klaso-pracowni w tym multimedialną pracownię językową, 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, świetlicę, stołówkę, pracownię terapii pedagogicznej, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

  Od 2006 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Dorota Hirkowska.