Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Tradycja szkoły

Tradycje szkoły:


Ślubowanie Klas Pierwszych  i Pasowanie na Czytelnika,

Pasowanie na Świetliczaka,

wystawy ozdób świątecznych  w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

Jasełka i Herody,

Piknik Rodzinny,

Dzień Otwarty w szkole,

Nocne gry i zabawy w szkole,

promocja aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu w  UKS Dwójka,

turystyka -coroczne  rajdy piesze lub  rowerowe,

 wyjazdy na basen,

Cykliczna, coroczna organizacja Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Dyrektora SP 2 Ziębice w koszykówce dziewcząt,

liczne projekty edukacyjne w zakresie  historii miasta Ziębice i regionu Ziemi Ząbkowickiej, ekologii, zdrowia i bezpieczeństwa,

organizacja gminnych konkursów: krasomówczego klas młodszych, matematycznego klas II-III, matematycznego klas IV-VI, ekologicznego klas IV-VI, Małej Sienkiewiczady –konkursu ortograficznego klas III, Sienkiewiczady –Konkursu Ortograficznego ,,O pióro Henryka Sienkiewicza” dla uczniów klas IV-VI,

spotkania z ciekawymi ludźmi  i znanymi ziębiczanami,

współpraca z członkami Koła Sybiraków z Ziębic,

współpraca z Kresowiakami  z Ziębic,

wycieczki szlakiem Henryka Sienkiewicza i coroczny  udział w Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich,

współpraca z partnerską szkołą w Jaromierzu.