Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Rada Rodziców

 

Zarząd Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 2

im. H. Sienkiewicza w Ziębicach

    

                                                                                                

Przewodnicząca: Agnieszka Świdzińska 

                                                   Wiceprzewodnicząca: Honorata Iwan                                                         

Sekretarz: Anita Książczyk

Skarbnik: Magdalena Kloc

  

Członkowie Zarządu:

      Mariola Dmytrów

        Izabela Lizak

 

Skład komisji Rewizyjnej:   

Przewodnicząca: Alicja Gąsior

Sekretarz: Paulina Siwik

Członek: Jadwiga Kotlik

 

 

Konto Rady Rodziców

 

Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. O/Ziębice

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach

Nr rach.: 35 9533 1072 2007 0001 4164 0001

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW