Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH

There are five puzzles, try to solve them.

Good luck! 

EN