Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


PLASTYKA I TECHNIKA

Dodatkowe zadania do wykonania

dla uczniów zdolnych i nie tylko

I semestr roku szkolnego 2016/2017

SP nr2 Ziębice

 

  Trzy tygodnie przed końcem każdego semestru  prace dodatkowe nie będą oceniane.

PLASTYKA

KLASA IV, V, VI

 

*Za zdobycie nagrody lub wyróżnienia w konkursie plastycznym na szczeblu powiatowym, dolnośląskim, ogólnopolskim lub międzynarodowym uczeń otrzymuje celującą ocenę do dziennika.

*za wykonanie  dodatkowej pracy formatu A2, A0 na temat zadany przez nauczyciela oraz z zachowaniem wyznaczonego terminu.

  • Jesień - kolaż, frotaż (do 30 listopada)
  • Szkoła przyjazna i bezpieczna-plakat (cały rok)
  • Bezpieczna droga do szkoły (cały rok)
  • Tradycje świąteczne (cały rok)
  • Moje miasto Ziębice (cały rok)
  • Prawa Dziecka-zaprezentuj wybrane prawo (cały rok)

 

*za wykonanie pracy na wybrany konkurs plastyczny, ze zwróceniem uwagi na termin konkursu, zgodnie z regulaminem. Regulaminy konkursów dostępne na szkolnej stronie internetowej w zakładce konkursy.

*przedstawienie 10 min prezentacji dotyczącej wybranego zabytku naszej miejscowości lub znajdującego się w naszej najbliższej okolicy- mile widziany album, plakat , ulotka własnoręcznie wykonana itp.

(cały rok)

* przeczytanie wybranego numeru z cyklu „Wielcy Malarze" , krótka prezentacja dotycząca wybranego malarza (cały rok)

*relacja z uczestnictwa w wystawie, wydarzeniu plastycznym itp. odwiedzenia muzeum, galeri sztuki (w tym również wirtualnie) (cały rok)

*uczeń zdolny posiada lub zakłada teczkę , w której gromadzi swoje dodatkowe prace wykonane w domu. Każdy uczeń prezentuje swoje prace na koniec każdego półrocza

 

 

 

 ZAJĘCIA TECHNICZNE

KLASA IV, V, VI

 

*wykonanie elementów do dekoracji klasy, szkoły (gazetka, forma przestrzenna ) :

  • Dowolna forma przestrzenna wykonana z różnorodnych np. ptak dziwak z materiałów włókienniczych, zwierzę z tworzyw sztucznych itp.materiałów prezentowanych i omawianych na zajęciach technicznych

*Zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę środowiska i recykling (cały rok).

*Przeczytanie wybranego artykułu z dowolnej gazety technicznej

np. "Młody technik" i krótka prezentacja w klasie (cały rok)

*Wykonanie prezentacji w PowerPoint (10-20 slajdów) na temat związany z techniką.(cały rok)

*Wykonanie albumu, plakatu związanego z bezpieczeństwem w domu  w szkole i na drodze (cały rok)

*Wykonanie plakatu pt:"Wynalazki człowieka" (cały rok)