Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


KOŁO MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK

      KOŁO MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK

 

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

 

 wszystkich, którzy kochają książki

i lubią przebywać w bibliotece.

Koło Miłośników Książek to zespół uczniów zainteresowanych książkami, czytelnictwem i pracą biblioteki.
Działalność Koła ma przede wszystkim na celu wszechstronne rozwijanie kultury czytelniczej i twórczej. Przyczynia się do zwiększenia zainteresowania książką, rozbudza zainteresowania bibliofilskie, uczy racjonalnej pracy z książką i zasad korzystania z biblioteki.
Uczniowie pomagają nauczycielowi w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i często przyczyniają się do zwiększania czytelnictwa swoich rówieśników.
Praca Koła wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności, poprzez rozbudzanie poczucia współodpowidzialności za funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocję w środowisku szkolnym. Działalność Koła to połączenie pracy
i zabawy, ciekawe spędzanie czasu wolnego.

 

Artykuły

REGULAMIN KOŁA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK

REGULAMIN KOŁA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK Koło Przyjaciół Książek (KMK) pracuje pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza. Członkami KMK zostają chętni uczniowie, którzy świadomie i odpowiedzialnie pragną uczestniczyć w pracy na rzecz biblioteki szkolnej. Warunkiem...
Czytaj więcej o: REGULAMIN KOŁA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK