Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. WOLONTARIAT

WOLONTARIAT

Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie”.

                                                   Henryk Sienkiewicz

Uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach bardzo często angażują się w działalność na rzecz potrzebujących. Rozwija to nie tylko postawę altruistyczną, ale przede wszystkim kształtuje młodego człowieka, który jest pełen pasji i zaangażowania.
Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia.
Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

 

 


 

 

 Włączamy się do akcji „Pola Nadziei” organizowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowego w Strzelinie „Nadzieja”. Wspólnie sadzimy żonkile, które później sprzedajemy, a pozyskane pieniądze wpłacamy na rzecz hospicjów i pomoc ludziom terminalnie chorym.

 

 

Zbieramy nakrętki, a dzięki temu pomagamy nie tylko przyrodzie... Regularna zbiórka plastikowych nakrętek przynosi dochód w 100% przeznaczany  na zakup sprzętu rehabilitacyjnego  dla niepełnosprawnych dzieci.

 

 

Włączamy się w pomoc chorym i potrzebującym organizując wraz z rodzicami Pikniki Charytatywne. Pieniądze z nich są wpłacane na konta Fundacji pomagającym w leczeniu ich.

 

 


 

Artykuły

POLA NADZIEI 2017

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 2 po raz kolejny brali udział w działaniach w ramach ogólnopolskiej akcji  "Pola Nadziei".
Czytaj więcej o: POLA NADZIEI 2017