Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

,,CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE’’-

Całoroczny program konstruktywnego rozwiązywania sporów i mediacji rówieśniczych w dolnośląskich szkołach -

działania w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach

   Rolę mediatorów pełnią w szkole uczniowie-wolontariusze, cieszący się dobrą opinią, odpowiedzialni, odpowiednio przeszkoleni w zakresie technik komunikacyjnychi mediacyjnych. Do programu włącza się całe środowisko szkolne: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie a także rodzice uczniów. W szkole działa spora grupa profesjonalnie przeszkolonych mediatorów rówieśniczych. Pomagają się porozumieć, zażegnać spory.  Uczniowie - wolontariusze: Joanna Zając, Aleksandra Woźniak, Natalia Trawa, Amelia Misa, Alina Okaj, Kacper Olewicz, Miłosz Skotnicki, Maja Jaworska, Jagoda Kralka, Jagoda Dąbek, Kamil Kostyszyn, Klaudia Łepska, Bartosz Kluba, Aleksandra Wierzbicka, Julia Malinowska, Julia Popko.   

Artykuły

ZASADY STOSOWANE W MEDIACJI

Mediacja jest postępowaniem nieformalnym, a mediator nie jest ani sędzią, ani arbitrem. Podstawowymi zasadami mediacji są:
Czytaj więcej o: ZASADY STOSOWANE W MEDIACJI