Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

ZAPISY  DZIECI  NA  ROK  SZKOLNY  2021/2022
DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
przy SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 2  w  ZIĘBICACH


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci  urodzonych w roku 2015 

do oddziału przedszkolnego


przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach na rok szkolny 2021/2022.

 

Do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przyjmuje się:

 • na podstawie zgłoszenia rodziców – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

 • na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem,
  że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.


Zapisy trwają od 22.02.2021 r. do 05.03.2021 r.

 

 Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Zapisując dziecko do oddziału przedszkolnego naszej szkoły należy dostarczyć:

 • akt urodzenia dziecka (do wglądu),
 • kartę zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego,
 • wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu szkoły.

 

UWAGA:

 • Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zamierzających zapisać dzieci
  do oddziału przedszkolnego innych szkół/przedszkoli niż Szkoła Podstawowa nr 2
  w Ziębicach prosimy o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły
  lub telefonicznie pod nr 74 8191 576.
 • Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone tylko w przypadku, gdy
  po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej pozostaną wolne miejsca, a wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego złożą rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne
  z przyjęciem dziecka do oddziału przedszkolnego.

Wzory dokumentów do pobrania dla rodziców zapisujących dzieci do oddziału przedszkolnego na stronie www.sp2ziebice.szkolnastrona.pl; lub w sekretariacie szkoły.

*Oświadczenie rodzica/rodziców o pobieraniu nauki, zatrudnieniu lub prowadzeniu  działalności gospodarczej

Artykuły

REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Informujemy, że wszystkie dzieci   zgłoszone do oddziału przedszkolnego   na rok szkolny 2021/22    zostały przyjęte.
Czytaj więcej o: REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2021/2022

ZAPISY  DZIECI  NA  ROK  SZKOLNY  2021/2022 DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 2  w  ZIĘBICACH   Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci  urodzonych w roku 2015  do oddziału przedszkolnego...
Czytaj więcej o: REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2021/2022