Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


REKRUTACJA KLASA I

ZAPISY  DZIECI  NA  ROK  SZKOLNY  2021/2022 

DO KLASY  PIERWSZEJ

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 2  w  ZIĘBICACH

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach informuje,

że rozpoczęła się rekrutacja dzieci  urodzonych w roku 2014 do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach na rok szkolny 2021/2022.

 

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

-        na podstawie zgłoszenia rodziców – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

-        na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.


Zapisy trwają od 22.02.2021 r. do 05.03.2021 r.

 

 Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Zapisując dziecko do klasy pierwszej naszej szkoły należy dostarczyć:

 • akt urodzenia dziecka (do wglądu),
 • kartę zapisu dziecka do szkoły,
 • wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

UWAGA:

 • Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani
  do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
  Podstawa prawna: art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
  (t. j. Dz. U. z 2020, poz.910 z późn.zm.).
 • Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zamierzających zapisać dzieci
  do innych szkół niż Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach prosimy o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod nr 74 8191 576.
 • Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone tylko w przypadku, gdy
  po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej pozostaną wolne miejsca, a wnioski o przyjęcie do szkoły złożą rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka
  do szkoły.

 

Wzory dokumentów do pobrania dla rodziców zapisujących dzieci do klasy pierwszej

na stronie www.sp2ziebice.szkolnastrona.pl; lub w sekretariacie szkoły.

Artykuły

REKRUTACJA KLASA I 2021/2022

ZAPISY  DZIECI  NA  ROK  SZKOLNY  2021/2022 DO KLASY  PIERWSZEJ SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 2  w  ZIĘBICACH   Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci  urodzonych w roku 2014 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 w...
Czytaj więcej o: REKRUTACJA KLASA I 2021/2022