Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI

CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI  - międzynarodowy projekt czytelniczy. 

W roku szkolnym 2020/2021 klasy I-III z wychowawcami p. Jolantą Bednarską, Anitą Sarzyńską, Patrycją Kuś, Katarzyną Gębską, Violettą Okaj, Barbarą Zańko oraz bibliotekarką p. Renatą Stuglik przystąpiły do międzynarodowego  projektu edukacyjnego „Czytam z klasąlekturki spod chmurki”, którego celem jest upowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów.

 

Projekt będzie realizowany jako innowacja pedagogiczna, która opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.
Ponadto innowacyjna formuła projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski
i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
Poprzez czytanie lektur uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

W roku szkolnym 2020/2021 postacią przewodnią po projekcie stanie się mała chmurka Tosia, która ukaże dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęci uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Wszystko będzie spójne z czytaną lekturą.

 

Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - jesienny

od 23.09.2020r. do 21.12.2020r. MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW 

II MODUŁ - zimowy

od 22.12.2020r. do 20.03.2021r. MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU 

III MODUŁ - wiosenny

od 21.03.2021r. do 21.06.2021r. MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

 

W ramach realizacji I MODUŁU:

Klasy pierwsze czytają  "Drzewo do samego nieba"

Klasy drugie "Kapelusz Pani Wrony"

Klasy trzecie "Drzewo do samego nieba"