Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


STEM+A Around Us

Nowy projekt pt. „STEM+A Around Us” będzie realizowany w latach 2018-2020. Edukacja STEM to zintegrowane, interdyscyplinarne podejście do nauczania. Nauczanie i nauka STEM to coś więcej niż zwykłe przekazywanie wiedzy. Angażuje ono uczniów i uczy ich krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i pracy w grupie, tworząc związki pomiędzy szkołą, miejscem pracy i społecznością lokalną. STEM pomaga również uczniom zrozumieć i zastosować w praktyce matematykę i nauki ścisłe, co jest podstawą sukcesu w szkole i miejscu pracy.

Zdecydowaliśmy się stworzyć nowe strategiczne partnerstwo  z partnerami z projektu pod tytułem ''Matematyka wokół nas '' który przeprowadziliśmy  w latach 2015-2018 wraz ze szkołami   z Hiszpanii, Polski, Turcji, Włoch, Bułgarii i Węgier w celu zintegrowania wiedzy i umiejętności nabytych w tamtym projekcie w zakresie matematyki, nauk ścisłych, inżynierii i technologii.                          

         Wyniki badań PISA 2015 i TIMSS 2015 wskazują na to,   że uczniowie z krajów-uczestników nie mają motywacji do nauki matematyki i nauk ścisłych, stąd pojawiła się potrzeba utworzenia tego projektu. Dzięki temu projektowi, chcemy pomóc uczniom  w wieku 10-14 lat zwiększyć wiedzę w zakresie matematyki, nauk ścisłych, inżynierii technologii. Pokażemy jak wykorzystać te umiejętności w interdyscyplinarnej współpracy w codziennym życiu. Ponieważ model edukacji STEM+A wspiera teorię wielorakiej inteligencji i podejście, w którym uczniowie uczą się dla siebie, a nie dla ocen. Obejmuje również eksperymentalne uczenie się oraz uczenie przez zabawę, zapewni to długotrwałe korzyści.                      

   Uczniowie nauczą się jak zarządzać czasem oraz jak zamienić abstrakcje w coś namacalnego. Dzięki projektowi zdadzą sobie sprawę, że matematyka i nauki ścisłe są ze sobą połączone, i są częścią codziennego życia.

Główne cele projektu są następujące:

-Zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi i matematyką, rozwijanie umiejętności w zakresie technologii oraz inżynierii,

-Doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie języka   i teleinformatyki,

-Uświadomienie różnic kulturowych i podobieństw.

   Aby osiągnąć te cele, zastosujemy skale postaw STEM, aby zmierzyć stopień gotowości uczniów oraz ich umiejętności.                                              Wyniki zostaną zebrane w broszurze, która zostanie wysłana do osób zainteresowanych i prasy. Pod koniec projektu, nowe podejścia zostaną raz jeszcze zebrane w broszurę. Każdy partner będzie odpowiedzialny za inną dyscyplinę naukową STEM+A (nauki ścisłe/Węgry, technologia/Polska, inżynieria /Bułgaria, matematyka /Hiszpania, sztuka/Włochy i wszystkie/Turcja), stworzy przykładowy plan lekcji i działania związane z daną dyscypliną.

Podczas końcowego spotkania omówione zostaną czynniki ryzyka, które pojawiły się podczas wdrażania projektU.
Podczas spotkań projektowych uczniowie z różnych krajów będą przebywać w tych samych grupach roboczych, więc będą mieli okazję rozwinąć swoje zdolności językowe, poznać inną kulturę i zbudować pozytywny obraz Europy. Wszystko zostanie opublikowane na Facebooku, stronie internetowej i na e-twinning oraz w prasie. Uczniowie w wieku 10-14 lat uczący się w naszych szkołach i nauczyciele pracujący w wydziałach matematyki, nauk ścisłych, projektowania, technologii, informatyki i sztuki będą uczestniczyć w projekcie. Poza tym uzyskamy wsparcie od lokalnej administracji, zakładów przemysłowych i centrum nauki  i technologii.

          Co sześć miesięcy będą organizowane konkursy w szkołach partnerskich. Produkty i projekty zostaną wystawione podczas wystaw w szkołach. Uczniowie będą zachęcani do wzięcia udziału w konkursach.

          Użyjemy wyników testu (testy początkowe i końcowe przeprowadzone na początku i pod koniec projektu), aby ocenić to, czy cele projektu zostały osiągnięte.

          Uczniowie będą mieli okazję zdobyć i wykorzystać wiedzę  i doświadczenie do rozwiązywania problemów w codziennym życiu. Uczniowie dowiedzą się jak i kiedy można wykorzystać zdobytą wiedzę. Dzięki temu uczniowie będą bardziej zainteresowani nauką i będą aktywnie uczestniczyć w lekcjach.  Będą mogli wykorzystać swoje zainteresowania do wyboru przyszłej kariery zawodowej. Więcej uczniów, mających różne style nauki i rodzaje inteligencji będzie zaangażowanych w projekt.

           Podczas działań projektowych, uczniowie będą mieli okazję nabyć i zastosować wiedzę w zakresie nauk ścisłych i technologii oraz użyć ją do rozwiązywania problemów w codziennym życiu. Stworzy to prawdziwy efekt domino.

       Uczniowie dowiedzą się jak  i kiedy można wykorzystać zdobytą wiedzę. Dzięki temu uczniowie będą bardziej zainteresowani nauką i będą aktywnie uczestniczyć w lekcjach. Projekt sprawi, że liczba absencji uczniów w szkole się zmniejszy.

         Poprzez porównanie wyników (testy początkowe i końcowe przeprowadzone na początku i pod koniec projektu) i skal postaw, ocenimy to
w jakim stopniu cele projektu zostały osiągnięte. Liczba produktów, projektów i planów lekcji, jakie pojawią się  w związku z działaniami, i liczba uczniów uczestniczących w tych zadaniach będzie następnym kryterium. Pod koniec konkursu, który będzie organizowany co sześć miesięcy, produkty i projekty zostaną przedstawione podczas wystawy. Zachęci to większą liczbę uczniów do wzięciu udziału
w projekcie.                                                               

           W europejskich krajach, gdzie problemy technologiczne stają się dużym problemem, dzieci mające różne problemy emocjonalne, społeczne i fizyczne staną się świadome swoich zdolności  i kompetencji. Będą mogli wykorzystać swoje zainteresowania do wyboru przyszłej kariery zawodowej.   W ramach STEM education, więcej uczniów, mających różne style nauki i rodzaje inteligencji będzie zaangażowanych  w projekt,
co będzie dla nich korzystne.

          Dzięki temu projektowi, uczestnicy będą mogli podzielić się   z innymi swoimi pracami z dziedziny matematyki i nauk ścisłych
i zrekompensują swój brak wiedzy i doświadczenia.

Jednocześnie zintegrują nowe podejścia, techniki/metody nauczania i plany lekcji z ich własnym systemem edukacji i stworzą bardziej efektywne środowisko do nauki.

         Działania prowadzone podczas projektu pomogą uczestnikom znaleźć rozwiązania eliminujące społeczne, kulturowe  i ekonomiczne różnice w warunkach nauczania. Wyniki projektu zostaną umieszczone na serwisach E-twinning i Facebook oraz stronach internetowych. Wyniki te zostaną wykorzystane jako wskazówki w naszych technikach  i metodach nauczania. Dzięki tym wynikom zmienimy nasz sposób nauczania
i zmaksymalizujemy jego wyniki. Stworzymy nowe i skuteczne metody nauczania i plany lekcji i zastosujemy je we wszystkich przedmiotach, zwłaszcza   w naukach ścisłych i matematyce.

   W trakcie procesu nie tylko uczniowie i nauczyciele będą aktywnie zaangażowani w projekt, ale również inni uczniowie, nauczyciele i rodzice. Będzie to pierwszy etap zrównoważonego rozwoju i wdrażania. W drugim etapie, wyniki zostaną wysłane do pobliskich szkół, władz lokalnych
i lokalnej prasy. Zorganizujemy warsztaty i wystawy i spopularyzujemy STEM+A w szkołach   w regionie.

 

HISZPANIA - CE Zola Villafranca www.grupozola.es

 

WŁOCHY-Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco -F. De Carolis"  www.icsangiovanniboscodecarolis.it

 

BUŁGARIA -OU "Vasil Levski" vlevski-lovech.org

 

WĘGRY - Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola  http://medgyessyf.sulinet.hu/

 

TURCJA -  ATATÜRK ORTAOKULU    http://izmitataturkoo.meb.k12.tr

 

POLSKA – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. H. SIENKIEWICZA

http://www.sp2ziebice.szkolnastrona.pl/

Artykuły

FRUIT BATTERY – OWOCOWA BATERIA....

Zadanie projektowe Erasmus + Stema+A Around Us Czy owoce przewodzą prąd elektryczny? Na to pytanie odpowiedzieli uczniowie klasy 3a i 4a wykonując kolejne zadanie  projektu Erasmus + ”Stem+A Around Us”. Do tego zadania uczniowie wykorzystali owoce, kilka gwoździ, drut oraz żarówkę....
Czytaj więcej o: FRUIT BATTERY – OWOCOWA BATERIA.

TROJAN HORSE – KOŃ TROJAŃSKI

TROJAN HORSE – KOŃ TROJAŃSKI   Kolejne zadanie projektowe  Erasmus+ STEM+a Around Us
Czytaj więcej o: TROJAN HORSE – KOŃ TROJAŃSKI

Saving Energy - My i środowisko – o...

Ludzie nauczyli się wykorzystywać energię już dawno temu. Od tysięcy lat używali ognia jako źródła światła, do ogrzewania oraz gotowania. Wykorzystywali wiatr, aby żeglować i mleć ziarno. Wiele rzeczy nie byłoby możliwych bez energii, gdyby człowiek nie nauczył się z niej...
Czytaj więcej o: Saving Energy - My i środowisko – o energii i jej oszczędzaniu

TANGRAMY UKŁADAMY SUPER NAUKĘ Z TEGO MAMY!

Czego potrzebujemy, aby przedstawić uczniom tysiące możliwości na ułożenie sylwetek ludzi, zwierząt lub zupełnie wymyślonych przez nich postaci? Wystarczy 7 elementów. Czym są te elementy? To tangramy. Przy ich pomocy możemy stworzyć interesujące zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej...
Czytaj więcej o: TANGRAMY UKŁADAMY SUPER NAUKĘ Z TEGO MAMY!

CONSTRUCTION OF PLANE MODELS

Tworzymy modele samolotów Kolejne zadanie zaplanowane  na październik to konstruowanie modeli samolotów z tworzyw wtórnych.Do tego zadania z chęcią przystąpiła klasa Ib wraz z Panią Wychowawczynią Katarzyną Gębską i Panią Małgorzatą Gałuszką. Uczniowie zaprojektowali jedyne w...
Czytaj więcej o: CONSTRUCTION OF PLANE MODELS

Z wizytą w Bułgarii Erasmus+ Stem+Around Us

W ramach realizacji programu Erasmus + Stem +A grupa czterech uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, wraz z nauczycielami panią Dorotą Wroną – Popko oraz Renatą Stuglik wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu, którego gospodarzem była bułgarska szkoła OU „Vasil...
Czytaj więcej o: Z wizytą w Bułgarii Erasmus+ Stem+Around Us

Most z makaronu, czyli mieszanka kuchni,...

Co można zrobić z makaronu? Zapewne najpierw na myśl przychodzą różne posiłki jednak makaron jest też ciekawym materiałem do wykonywania rzeczy znacznie mniej związanych  z kuchnią.Co powiecie na model mostu z makaronu?
Czytaj więcej o: Most z makaronu, czyli mieszanka kuchni, modelarstwa i inżynierii…

POBYT W BUDAPESZCIE W RAMACH PROJEKTU...

W dniu 7 kwietnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2: Maria Kubiak, Pola Sobków, Oliwia Juszczak i Nikola Szwarc wraz z opiekunami: Karoliną Przybylską-Zebzdą i Anną Grabiec pojechali na Węgry do Budapesztu w ramach projektu Erasmus STEM+A.Pierwszego dnia pobytu w szkole, odbyło się ...
Czytaj więcej o: POBYT W BUDAPESZCIE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS STEM+A

ROBOTY Z PRODUKTÓW WTÓRNYCH I...

Działania podjęte w kwietniu i w maju to działania związane z przetwarzaniem produktów wtórnych, robotyką i kodowaniem. Pierwsze zadanie, które zostało podjęte przez uczniów klasy IIIa to „Eko-Robot”. Dzieci wykonywały ,,Eko roboty” z surowców wtórnych. Celem zadania było...
Czytaj więcej o: ROBOTY Z PRODUKTÓW WTÓRNYCH I KODOWANIE– ZADANIA ERASMUS + STEM+A AROUND US

ŁÓDKA Z RECYKLINGU – KOLEJNY ZADANIE...

Zadaniem projektowym zaplanowanym na marzec było wykonanie łódki z przedmiotów recyklingowych tj. plastikowe butelki, rolki papierowe, taśmy, kubki plastikowe, folie, tektura itp. Na stronie szkoły został ogłoszony konkurs na najciekawszą konstrukcję.
Czytaj więcej o: ŁÓDKA Z RECYKLINGU – KOLEJNY ZADANIE PROJEKTU ERASMUS+ STEM+A AROUND US

Regulamin konkursu na „Łódkę z...

Regulamin konkursu na „Łódkę z recyklingu” w ramach programu Erasmus+ Stem+A Cele Konkursu § 1. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką recyklingu i dbania o środowisko naturalne;  2. rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci; 3....
Czytaj więcej o: Regulamin konkursu na „Łódkę z recyklingu”

Wyjazd do Włoch w ramach program...

W ramach realizacji programu Erasmus + Stem +A grupa czterech uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, wraz z nauczycielami panią Karoliną Przybylską –Zebzada oraz Renatą Stuglik wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu, którego gospodarzem była włoska szkoła Istituto...
Czytaj więcej o: Wyjazd do Włoch w ramach program Erasmus+Stem +A

Designing Leonardo Da Vinci’s...

Zadaniem projektowym zaplanowanym na styczeń było budowa mostu Leonarda da Vinci. Uczniowie klasy IVb przed przystąpieniem do pracy obejrzeli film anglojęzyczny pt. „How to make da Vinci bridge” , który w prosty sposób pokazał jak należy skonstruować most, uczniowie  poznali...
Czytaj więcej o: Designing Leonardo Da Vinci’s Self-supporting Bridge

ERASMUS + ’’International Day of...

Grudzień to miesiąc w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. To coroczne święto ma na celu zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim na potrzebę integracji z resztą społeczeństwa. Dla uczczenia tego dnia uczniowie,...
Czytaj więcej o: ERASMUS + ’’International Day of People With Disabilities’’

”DRAWING ROBOTS ”- rysujące roboty...

Kolejnym zadaniem ujętym w projekcie było wykonanie robotów, które będą rysować. Na lekcji techniki, j. angielskiego oraz matematyki uczniowie klas VIa i VIb samodzielnie lub w małych grupach wykonali roboty. Wykorzystując materiały tj. baterie, silniczki, kable, włączniki i...
Czytaj więcej o: ”DRAWING ROBOTS ”- rysujące roboty naszych uczniów

LOGO PROJEKTU ERASMUS +

Kolejnym i zarazem najważniejszym zadaniem z którym przyszło się zmierzyć uczniom było zaprojektowanie logo, które będzie reprezentowało projekt przez najbliższe dwa lata. Uczniowie klas IV-VI wykorzystując różne programy graficzne i zdolności artystyczne mieli za zadanie wykonać...
Czytaj więcej o: LOGO PROJEKTU ERASMUS +

PIERWSZE DZIAŁANIA UCZNIÓW W PROJEKCIE...

”STEM+A AROUND US” We wrześniu uczniowie klas IV-VI oraz nauczyciele języka angielskiego, matematyki, plastyki, techniki oraz przyrody rozwiązywali test dotyczący nauk ścisłych, zajęć technicznych i inżynierii. Uczniowie rozwiązywali test on-line a wyniki zostaną podsumowane i...
Czytaj więcej o: PIERWSZE DZIAŁANIA UCZNIÓW W PROJEKCIE ERASMUS +

ERASMUS + KONKURS NA LOGO

                 Erasmus+ Międzynarodowy konkurs na logo Projektu   ”STEM+A Around Us”! Zapraszamy uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach  do udziału w pierwszym międzynarodowym konkursie Projektu Programu Erasmus+! Celem...
Czytaj więcej o: ERASMUS + KONKURS NA LOGO

REGULAMIN STEM+A AROUND US

 Regulamin udziału w projekcie Erasmus + STEM+A AROUND US                                                                           Szkoła Podstawowa nr...
Czytaj więcej o: REGULAMIN STEM+A AROUND US