Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


REGULAMIN WYPOŻYCZANIA KOMPUTERÓW

REGULAMIN

wewnętrznych wypożyczeń nauczycielom sprzętu komputerowego 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach