Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

57-220 Ziębice

ul. Spacerowa 2

Adres

57-220 Ziębice


ul. Spacerowa 2


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2020-21

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/2020/2021

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie opinii dotyczącej Szkolnego Zestawu Programów Wychowania Przedszkolnego

i Szkolnego Zestawu Programów Nauczania

na rok szkolny 2020/2021